Hanse Schoirer - Haberfeldtreiber Guitar Chords

Chords: G, D
G              
I erinner mi no guad i war a gloana Bua,
D             G
da geht amoi a Lehrer auf mei Muada zua,
G          G
sie, sagt er Frau, i muas eahna wos song,
D               G
a Kreiz is mit dem Buam, er is so ungezogn.
D
Er rechnet ned, schreibt ned, malt koane Buider,
G
passns auf, des werd amoi a ganz a ganz a wuider.
G             
Mei Muada hod gwoand, sie hods ned glaubt,
D        G
wos soll i song, recht hod er ghabt.
------------------------------------------------
G
I bin a Hoberfeld, Hoberfeld, Hoberfeldtreiber
D
raucha, saufa, vogeldwuide Weiber,
G
i treib mi rum bei der Nacht und schlof am Dog,
D          G
mei ganzes Lebn is a Hoberfeldrock.
(2x)
------------------------------------------------
G
Kurze Zeit drauf, i war a Ministrant,
D            G
da nimmt da Pfarrer mei Muada bei der Hand,
G
sie, sagt er Frau, mit dem Buam des hod koan Sinn,
D                 G
ma möcht fast glaubn da steckt da Deife drin.
D
Er macht nur Blödsinn, duad im Beichstuhl raucha,
G
so oan kena mir in unserer Kirch ned braucha.
G
Mei Muada hod gwoand, sie hods ned glaubt,
D        G
wos soll i song, recht hod er ghabt.

------------------------------------------------
G
I bin a Hoberfeld, Hoberfeld, Hoberfeldtreiber
D
raucha, saufa, vogeldwuide Weiber,
G
i treib mi rum bei der Nacht und schlof am Dog,
D          G
mei ganzes Lebn is a Hoberfeldrock.
(2x)
------------------------------------------------
G
A paar Jahr drauf, i war beim Bund,
D          G
da hams mi gschundn wia an Hund,
G
Mordmäßig aufgladn gehts durchn Woid,
D           G
Bin ned weit kema, da Sanka hod mi ghoid.
D
Da Feldwebel schreit, ´so a Oberidiot,
G
is a Schand für jeden richtign Soldat`.
G
Mei Muada hod gwoand, sie hods ned glaubt,
D           G
wos soll i lang redn, recht hod er ghabt.
------------------------------------------------
G
I bin a Hoberfeld, Hoberfeld, Hoberfeldtreiber
D
raucha, saufa, vogeldwuide Weiber,
G
i treib mi rum bei der Nacht und schlof am Dog,
D          G
mei ganzes Lebn is a Hoberfeldrock.
(2x)

More chords by Hanse Schoirer: