BAP - Do Kanns Zaubere Guitar Chords

Song versions: 1 2
Chords: D, Gmaj7, Em9, A7, A/C#, C9, G/B, A7sus4, Cmaj7, Am, C, A/C, D5
Do kanns zaubere / BAP


Intro
                       
| D   | Gmaj7 | Em9  | A7  |       
| D   | Gmaj7 | Em9  | A7  |       
| D^  | A/C# | C9  | C9  |      
| G/B  | G/B  | A7sus4| A7  |      
                         

Vers 1

D           Gmaj7       Em9      A7
   E wieß Blatt Papier, ne Bleisteff, ..Jedanke bei dir setz ich
D           Gmaj7     Em9          A7
   ahm Finster un hüür, wat sich ..avvspillt vüür der Düür, bess ich
   D^        A/C#      C9        C9
   avvrötsch en die Zick, en der et dich für mich nit joov
          G/B       G/B      A7sus4      A7
   un mir ming Levve vüürm Daach X op einmohl vüürkütt wie en Stroof.


Chorus 1

Cmaj7      Cmaj7       D       D   Cmaj7  Cmaj7     D   D
   Do kanns zaubere, wie ding Mamm, die Kate läät, ..irjendsujet muss et sinn 
Am     Am       Em9       Em9
   jede And‘re hätt jesaat: ‘Et ess zo spät,
         C        C
   dä Typ ess fäädisch, nä dä Typ
         A7        A7
   dä krisste wirklich nit mieh hin.‘


Vers 2

D          Gmaj7    Em9       A7
   Mem Rögge zur Wand, spaßend ..un jede Naach voll woor ich,
D           Gmaj7     Em9       A7
   ming bessje Verstand hassend, ..total vun der Roll woor ich.
      D^        A/C#      C9       C9
   T'schlemmste woor, als mir, wie do mich endlich registriert,
          G/B       G/B     A7sus4       A7
   entsetzlich klarwood, dat et jetz oder nie ..met uns zwei passiert.


Vers 3

D             Gmaj7    Em9      A7
   Mensch,woor ich nervös, als ich ..dir alles jesaat - hektisch
D           Gmaj7      Em9        A7
   un trotzdämm erlös, weil do mich ..nit treck ussjelaach un dich
   D^          A/C           C9     C9
   für mich intressiert häss, für all dä Stuss, dä uss mir kohm
          G/B       G/B         A7sus4       A7
   für all dä Laber, dä ich jebraat hann, weil die Changs zo plötzlich kohm.


Chorus 2

Cmaj7      Cmaj7       D       D  Cmaj7  Cmaj7     D   D
   Do kanns zaubere, wie ding Mamm, die Kate läät, ..irjendsujet muss et sinn 
Am     Am       Em9        Em9
   jede And‘re hätt jesaat: ‘Et ess zo spät,
         C        C
   dä Typ ess fäädisch, nä dä Typ
         A7        A7
   dä krisste wirklich nit mieh hin.‘


Vers 4

D           Gmaj7       Em9      A7
   E wieß Blatt Papier, ne Bleisteff, ..Jedanke bei dir setz ich
D           Gmaj7    Em9         A7
   ahm Finster un hüür en mich, ..krij‘ kaum jet notiert, weil ich
   D^       A/C      C9       C9
   immer noch nit raffe, dat mir uns tatsächlich hann
       G/B       G/B      A7sus4     A7
   un mir deshalb halt wießmaache, dat do wirklich zaubre kanns.


Outro

| D   | Gmaj7 | Em9  | A7  |
| D   | Gmaj7 | Em9  | A7  |
| D^  | A/C# | C9  | C9  |
| G/B  | G/B  | A7sus4| A7  |
hint:
    e|---|---|---|---|-o-|
    B|---|---|-o-|---|---|
 D^ =  G|---|-o-|---|---|---| -> corresponds to: D5
    D|---|---|---|---|---|
    A|---|---|---|---|---|
    E|---|---|---|---|---|

More chords by BAP: