Arijit Singh - Mon Majhi Re Guitar Chords

Arijit Singh

desi, desi hip hop, filmi, indian pop

Chords: Em, D, G, B, C
[Verse]

Em     D     
Mone Megh Jomte Thake
Em    D     
POre jai durbipake 

Em     D     
Mone Megh Jomte Thake
Em    D     
POre jai durbipake 

G      G       
Chinta Te Tor,Katche Prohor
B      C      
Santi Nai A jontro nar


[Chorus]

Em     D     
Mon MAjhi Re Bol na KOthai
C     B  
Mon MAjhi Re 

Em      C       D       G     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai 

Em      C       D       G     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai


[Verse]

Em    Em    
Eka RAt Baka Chand
Em     C        
Lagnea Valo RE r....o.......

D    D    
nai ROdh NAi Rong
D        B        
jani nai KIchue KOrar .. o.......

Em    Em    
Eka RAt Baka Chand
Em     C    
Lagnea Valo... RE r

D    D    
nai ROdh NAi Rong
D        B    
jani nai KIchue KOrar....

G   C  G   C  
POrche Mone Mukher Adol
B         C   
Vange Bukh Vangche PAhar


[Chorus]

G      G      
Mon MAjhi Re Bol na KOthai
C     B   
Mon MAjhi Re......

Em      C       D       G     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai 

Em      C       D       G     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai

Em      C       D       G     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai 

Em      C       D       G     
Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai , Ai Phire Ai

More chords by Arijit Singh: