Anna Maria Jopek - Rdzawe Liście Guitar Chords

Anna Maria Jopek

classic polish pop

Chords: Cm, Ab, Fm, G, Eb, Bb, Db
Anna Maria Jopek — Rdzawe liście

[Intro]

Cm Ab Fm G x2

[Verse 1]

Cm        Ab     Fm      G
Rdzawe liście strząsa z drzew wiatr jesienny i gna precz
Cm      Ab     Fm     G  Cm  Ab Fm G
Poniesione w chłodną dal nie powrócą nigdy wstecz
Cm         Ab   Fm     G
Ha-na-nej ha-na-nej, ha-na-ho... ha-na-ho...

Cm      Ab        Fm        G
Rdzawe liście strząsa z drzew wiatr jesienny i gna je precz
Cm      Ab    Fm G    Cm    Ab  Fm G
Poniesione w chłodną dal nie powrócą wsteee...cz

[Verse 2]

Eb   Bb  Cm   Fm Bb      Ab
Żaden z liści więcej już nie odrośnie na swym pniu
Ab       Eb    Fm     G
Poniesiony w chłodną dal nie powróci nigdy tu_________
Ab       Bb     Cm       Db
Ża-den z liś-ci wię-cej już nie od-roś-nie na swym pniu,
(u_________)  (oo-o-ooo__, o-o-ooo,    ooo)
Ab       Cm      Fm      G
Po-nie-sio-ny w chłod-ną dal, nie po-wró-ci ni-gdy tu

[Interlude]

Cm Ab Fm G x8
(...??)

[Pre-Verse]
Ab       Bb     Cm       Db
Ża-den z liś-ci wię-cej już nie od-roś-nie na swym pniu,
Ab       Cm      Fm      G
Po-nie-sio-ny w chłod-ną dal, nie po-wró-ci ni-gdy tu
  (Poniesiony w chłodną dal  nie powróci  nigdy  tu...)

[Verse 3]

Cm     Ab    Fm       G
Nie powrócą więcej tu, w moje serce, do mej krwi
Cm Ab        Fm G Cm Ab Fm  G Cm Ab   Fm  G
Te marzenia, które czas i ...  poznanie  wzięły mi

Cm         Ab     Fm    G
Nie powrócą, nie powrócą nigdy tu, ha-na-u...
Cm         Ab     Fm    G
Nie powrócą, nie powrócą nigdy tu, ha-na-u...
Cm         Ab     Fm    G
Nie powrócą, nie powrócą nigdy tu, ha-na-u...
Cm         Ab       Fm G (ritenuto) Cm
Te marzenia, które czas i poznanie...      wzięły mi

More chords by Anna Maria Jopek: