Albatross - Farki Farki Nahera Malai Guitar Chords

Chords: E, F#sus4, Asus2, E5, C#madd9, C#m7, G#m, F#m
No Capo

E F#sus4
Farki farki nahera malai 
Asus2 E F#sus4 
Farki farki nahera malai 
Asus2 
Timi vane 

Music: /E5/ C#madd9, C#m7/ Asus2/ F#sus4/ Asus2/ 

E5 
Aasu jhare ma puchi diula 
C#madd9 C#m7 
Aakash ko tara sabai 
Asus2 F#sus4 
Ma tipera lyaidiula 
Asus2 
Timi vane 

E5 
Farkera aau timi gham bani 
C#madd9 C#m7 
Baadal ko mathi ma 
Asus2 F#sus4 
Timi lai parkhi basu la 
Asus2 
Timi vane 

G#m F#m 
Lina aba kehi chaina 
G#m F#sus4 
Maatra eutai bahana 
Asus2 G#m 
Dina matra khoji rachu 
Asus2 E F#sus4 
Yehi nai mero chahana 
Asus2 
Timi vane 

/Same as above/ 

Parkhal ma basi aba sochi rahe 
Sapana sara mera 
Bilayeko chaalai paina 
Timi vane 

Vidhma uuvi aba tolai rahe 
Sansar ka sara sukha 
Vulai aagi hide ma 
Timi vane 

Lina aba kehi chaina 
Maatra eutai bahana 
Dina maatra khoji rachu 
Yehi nai mero chahana 
Timi vane 

Farki Farki nahera malai - 6 
Timi vane... 

More chords by Albatross: